fbpx
yetkinlikler

Adaylarda Aranan En Trend Yetkinlikler Nelerdir?

Adaylarda Aranan En Trend Yetkinlikler Nelerdir?

 

Yetkinlikler iş hayatında, teknik bilginin dışında işi başarıyla yapmak için ihtiyaç duyulan yetenek, genel tutum ve davranışsal becerilerdir. Yetkinlikler, görev ve sorumlulukların nasıl yapıldığını belirler. 

Bir profesyonel kariyeri boyunca edindiği bilgi ve deneyim ile kişisel özelliklerini bir araya getirerek farklı yetkinlikler kazanabilir.

Yeni bir görev, farklı bir sektör ya da pazarda yer alma, kariyerinde farklı bir alana yönelme ya da yeni iş arayışında kişinin yetkinlikleri önem kazanır. 

Günümüz iş dünyasının dinamikleri değişiyor. Yeni şirket yapıları, çalışma kültürleri, iş yapış şekillerinin dijitalleşmesi ve farklı kuşaklardan oyuncuların iş hayatında yer alması ile iş verenler ve işe alım profesyonelleri adaylarda daha belirleyici ve ayırt edici özellikler arıyor. 

Bu doğrultuda yaptığımız araştırmalarda günümüzde birbirinden farklı yapılara ve iş modellerine sahip şirketlerin adaylarda en çok görmek istediği 8 yetkinlik setini detaylı olarak inceledik. 

 1. Kendiliğinden Harekete Geçme
 2. Liderlik
 3. İçsel Motivasyon
 4. Takım Çalışması Yetkinliği
 5. Esneklik & Hızlı Adapte Olabilme
 6. Yaratıcılık ve İnovasyon 
 7. Öğrenme Çevikliği
 8. İlişki Kurma

 

 

Kendiliğinden Harekete Geçme

Kendiliğinden harekete geçme yetkinliği aslında kişinin amaç ya da iş hedeflerini belirlemesi, başarmak için atılması gereken adımları kurgulaması ve kimsenin yönlendirmesini beklemeden -sadece bireysel motivasyon ile- harekete geçme becerisidir. İş hayatında birçok şirketin çalışanlarında aradığı önemli yetkinliklerdendir.

Bu yetkinlik kişiyi inisiyatif alan, sorumluluk bilinci yüksek bir kişiye dönüştürdüğü gibi çalışma ortamında fark edilmesini de kolaylaştırır.

 

Bu Yetkinlik Neden Önemlidir? 

 • Kendiliğinden harekete geçme yetkinliği profesyonel hayatta kimseye bağlı kalmadan, dışarıdan sürekli bir yönlendirmeye ihtiyaç duymadan, özgüvenli bir şekilde projeleri ve görevleri tamamlamayı sağlar.
 • Bu yetkinlikle beraber başka becerilerin de kazanımı olur. Sürekli motivasyonu yüksek, azimli, aksiyon odaklı kişi, tamamladığı işler sayesinde iş hayatında kararlarından emin, başarılı ve özgüvenli birine dönüşebilir. 
 • Zaman geçtikçe kendiliğinden harekete geçme yetkinliğini de içinde barındıran bir yetkinlik seti, uzmanlık alanında etki sahibi olmak için ortam yaratabilir. 
 • Kendiliğinden harekete geçme yetkinliğini kazanmak, kişiye kariyeri boyunca karşılaştığı farklı fırsatları daha iyi değerlendirebilme şansı verebilir.
 • İnisiyatif alabilme becerisine sahip aksiyon odaklı kişiler birbirinden farklı deneyimler yaşar. Yaşanan deneyimlerle elde edilen tecrübeler, farklı düşünceler ve bakış açıları kişiyi kariyerinde başka bir boyuta taşıyabilir, büyük adımlar atmak için cesaretlendirebilir.

 

Nasıl Gelişir?

 • Zorluklardan kaçınmayın aksine zorlukları sahiplenin. Kendiliğinden harekete geçme becerisini kazanmak isteyen kişi limitleri zorlamayı sever. Kendi sınırlarını zorlamak için sürekli arayış içerisinde olur. Kendini geliştireceğine inandığı zorlu görevleri ve sorumlukları sahiplenir. Zorlu proje ve görevlerin yeni deneyimler olduğunu bilerek motive olur. Tamamladığı projeler kazandığı tecrübe ve başarılar, sonrasında yapacağı işlere özgüvenle başlamasını sağlar. 
 • Yüksek beklentiler yaratın. Kendiniz ve dahil olduğunuz ekip için beklentileri sürekli yüksek tutun. Amaç ve hedeflerinizi göz önünde bulundurun. Hedefleri gerçekleştirmek adına daha faydalı ve performansı yüksek işler ortaya çıkarın.  
 • Başarısızlıktan korkmayın. Başarısız olmaktan korkan aksiyona geçemez. Sürekli endişeli olur, verilen görevleri ne zamanında tamamlayabilir ne de beklenen performansı gösterebilir. 
 • Kendinden harekete geçmek yetkinliği kazanmak için başarılı sonuçlara odaklanarak aksiyon almanız doğru bir tavırdır. Fakat sonuç başarısız olsa da esnek bir tutumda olunmalı. Çevik reaksiyon göstererek başarılı olacak senaryolara, fikirlere odaklanın. Sonuçta deneyim edinmeden yanlışı, doğruyu bilemeyiz. 

 

 

Liderlik

Liderlik en basit ifadeyle ise belirli bir hedef doğrultusunda içinde bulunulan topluluğu organize edebilme becerisidir.

Liderlik yetkinliği, bir tek iş alanında değil, yaşamın her alanında güçlü bir kişiliği niteler.

Liderlik becerisi bazı kişilerin karakteristik özelliklerinde var olacağı gibi sonradan da geliştirilebilir.

Bu yetkinlik sadece yönetici ünvanı taşıyan kişilere özgü değildir. Her yönetici lider değildir.

Lider kişi, yönü belirleme, ilham veren bir vizyon ortaya koyma, ekibi hedef etrafında birleştirme ve birçok insanı pozitif etkileyerek etkili sonuç alınmasını sağlama gibi özelliklere sahiptir.

 

Bu Yetkinlik Neden Önemlidir?

 • Organizasyonların patronları yoktur liderleri vardır. Kurumsal şirketler bu sebepten dolayı hep içerde lider adayları bulundurmak ve lider yetiştirmek isterler. Kurumlar lider tavrı olmadan amaçlarına ve hedeflerine varamazlar.
 • Liderler organizasyonların/şirketlerin nereye yönelmesi gerektiğini kolayca anlar. Şirketin vizyonunu ve amacını iyi anlayan bir lider daha gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler kurgular. Bu hedeflere varmak ve şirketi başarıya taşımak için doğru strateji ve taktikler çevresinde kaynaklarını organize edebilir.
 • Liderlik yetkinliği ekipleri başarıya taşır. Lider; ekibi sürekli motive eden, hedefte kalmayı sağlayan, üretkenliğini artıran ve onları cesaretlendiren yetkin kişidir. Lideri takip edenler ondan ilham alır ve ona güvenir.

 

Nasıl Gelişir?

 • Koç/ Mentor edinin: Koç ya da Mentor, size liderlik ve yönetsel becerilerinizi ortaya çıkarmada yardımcı olurken; zayıf ve güçlü yanlarınızın farkına varmak için sizinle beraber çalışmalar yapar.
 • Yönetim becerilerinizi geliştirmek için eğitimler alın: Şirket içi eğitimler ya da online olarak düzenlenen eğitimlere katılın.
 • Düşünce liderine dönüşün: Şirketinizin geleceği ile ilgili düşüncelerinizi ya da projelerle ilgili görüşlerinizi takım arkadaşlarınızla paylaşın. İnsanların vizyonunuzu anlamasına izin verin.

 

İçsel Motivasyon

Motivasyon, gündelik ya da iş hayatında insanın harekete geçmesi, arzuladığı işi tamamlaması için ihtiyaç duyduğu içsel yada dışsal tetikleyici unsurlardır.

Kendinden motive olabilme yetkinliği de içsel motivasyon kaynaklarımızla tetiklenme, motive olabilme becerimizi gösterir.

Bazıları için içsel motivasyonu besleyen kaynaklar daha fazla para kazanma isteği olabilirken bazıları için idealize ettiği fikri hayata geçirmek olabilir. Yaptığı işten mutlu olan kişilerde,  içsel motivasyon/kendinden motive olabilme becerisi doğal yollardan ortaya çıkabilir. (Bu noktada kişinin öz farkındalığı yüksek olması gerekir.)

 

Bu Yetkinlik Neden Önemlidir?

 • İçsel motivasyon kaynaklarını ve tetikleyicilerini keşfedebilmek için ortam yaratır. 
 • Zorluk ya da engeller iş hayatının bir parçasıdır. Zor durumları pozitif yorumlayan kişiler aslında bu durumlardan büyük tecrübe ve kazanım edinir. 
 • Kendinden motive olabilme yetkinliği ise kişiyi karşılaştığı engeller noktasında güçlü pozisyona taşır. Vazgeçmez ve direnç gösterir. Hedefini odağından kaçırmaz ve sonunda başarılı olur.

 

Nasıl Gelişir?

 • İlk olarak içsel motivasyon tetikleyicilerini keşfet. 
 • Kendine basit ve zorlu hedefler belirle.
 • Her bir hedefin için plan yap.
 • Kendin için ödül sistemi yarat.
 • Zorluklarla karşılaştığın an ideallerini hatırla.
 • Çok fazla düşünme. Bazen sadece yap.
 • Hedefe varmak için kendi yolunu çiz, kendi üretim sistemini kur.
 • Motivasyonu yüksek insanlarla tanış ve onları düşünme tarzını anlamaya çalış.

 

Takım Çalışması 

Takım çalışması yetkinliği çoğu şirketin iş ilanlarında en sık rastladığımız, adaylarda aranan yetkinlikler arasında belki de en popüler olanıdır.

Takım çalışması becerisi çalıştığınız organizasyonun iş çevresinde (organizasyon içi ya da dışı) bulunan diğer kişilerle -müşteri, danışman, takım arkadaşı ya da yönetici- bir amaç doğrultusunda beraber çalışabilme yeteneğini gösterir.

 

Bu Yetkinlik Neden Önemlidir? 

 • Gelişmiş bir takım çalışması yetkinliğini, içinde bulunduğunuz organizasyonu hedeflerine götürebileceği gibi bireysel başarınızı da aktive edecektir. 
 • Takımla uyum içerisinde çalışarak ortak hedeflenen başarıya ulaşmak, işten tatmin olma duygusu yaratacak aynı zaman da çalışma ortamındaki havayı güzelleştirecek ve iyi hissettirecektir.

 

Nasıl Gelişir?

 • Takım hedefleriyle örtüşecek bireysel hedeflerin oluşturun: İçinde bulunduğunuz takımın hedeflerini başarı ile tamamlayacağı bazı görevleri kendi potansiyeliniz doğrultusunda hayata geçirin. Bireysel hedefleriniz, takımınızı başarı yolunda hızlandırsın ve güçlendirsin..
 • Proje odaklı olmayan gruplarda yer alın: Şirket içinde, şirketin kültürünü yansıtan, çalışanları etkileşime sokan organizasyonların düzenlenmesinde rol alın. Bu aynı zamanda eğlenceli olacaktır.

 

Esneklik ve Hızlı Adapte Olabilme 

Esneklik yetkinliği; genelde farklı bakış açılarına göre şekillenen bir anlamı olsa da en önemli anlamı, değişen şartlara ya da koşullara karşı direnç göstermeden ya da stres yapmadan uyum sağlayabilme becerisidir.

Hızlı adapte olabilme ise; yeni çalışma sistemine ya da kültürüne negatif bir tutumla yaklaşım göstermeden kolaylıkla kabullenmeyi, alışmayı ve hızlıca öğrenmeyi kolaylaştıran beceridir.

Her iki yetkinlik birbirinden güç alır, birbirini destekler ve tamamlar.

 

Bu Yetkinlikler Neden Önemlidir? 

 • Beklenmeyen durumları yönetebilmek: Esneklik yetkinliği, bir anda ortaya çıkan krizleri, öncelikli görevinizi yapmanız gerekirken farklı durumların gelişmesiyle odağınızı kaybetme durumunun oluştuğu durumları daha rahat yönetmenizi sağlar.
 • Yeni çalışma sistemlerine uyum gösterebilmek: İş dünyasında farklı teknolojilerin gelişmesiyle daha pratik, çözüm odaklı araçlar ve sistemler ortaya çıkıyor. Adapte olabilme yetkinliği sayesinde bu değişimleri hızlıca kabul edip öğrenmek için aksiyona geçebilirsiniz.

 

Nasıl Gelişir?

 • Sakin kalmayı öğrenin. Değişiklikler kaçınılmazdır. Kriz ortamları ya da iş anlaşmazlıkları gibi durumlar da her an yaşanabilir. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız için kendinizi eğitin. Meditasyon ya da nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Sakinliğinizi korumanız esnek yaklaşımlar kazanmanızı sağlayacaktır.
 • Değişimi gözlemleyin. iş çevrenizde gelişen değişimleri, güncel trendleri bilinçli bir şekilde gözlemleyin ve hızlıca hayatınıza dahil ederek adapte olabilme becerinizi test edin, geliştirin.

 

Yaratıcılık ve İnovasyon 

Yaratıcılık yetkinliği, herhangi bir soruna ya da duruma karşı farklı bakış açılarıyla yaklaşmak ve hayal gücünden faydalanarak yeni fikirler geliştirme becerisidir. Yaratıcılık yetkinliği sayesinde sorumluluk alanınızı kapsayan bazı kronik ve kompleks sorunları farklı gözle görebilir, etkili ve kalıcı çözümler geliştirebilirsiniz

İnovatif olabilme yetkinliği ise bulunduğunuz ortam (iş, sosyal hayat) için fayda odaklı, değer yaratacak yeni ürün, hizmet ya da çözümleri hayata geçirebilme becerisini gösterir. Yenilikçi bir yaklaşımla, çıkabilecek fırsatları iyi değerlendirebilir, bulunduğunuz çevrede fark yaratan bir kimliğe sahip olabilirsiniz.

 

Bu Yetkinlikler Neden Önemlidir? 

 • Fark yaratmanızı sağlar. Genelin herhangi bir probleme benzer bakış açısıyla yaklaştığı, basit, genel geçer çözümler sunduğu bir ortamda, yaratıcılık yetkinliği ya da yaratıcı düşünme becerisi benzersiz ve farklı yönlerinizin kabul görmesini sağlar.
 • Aksiyon alma becerinizi geliştirir. Yaratıcı düşünceler hayata geçmez ya da uygulanmaz ise fikir aşamasında kalır. İnovatif olabilme yetkinliği ise size fikirleri hayata geçirme ve bu süreçleri dizayn etme alışkanlığı kazandırır. Bu sayede icraat odaklı, aksiyon alan ve harekete geçen bir profesyonele dönüşebilirsiniz.

 

Nasıl Gelişir?

 • Kağıt – kalem kullanın. Aklınıza gelen fikirler çizerek görselleştirin ya da not alarak geliştirin. Eğitimlerde, sunumlarda ya da toplantılarda edinilen bilgileri not alarak ya da çizerek bu alışkanlığı kazanmanız yaratıcı fikirleri bulma yolunda yardımcı olacaktır.
 • İlgi alanınız doğrultusunda projelere katılın. İş ya da sosyal hayatınızda yapmaktan keyif aldığınız aktivitelerle ilgili topluluklara katılın.
 • Yeni fikir ve projelere şans verin. Yenilikçi fikirleri dinlemek için hevesli olun. Yeni projelere dahil olmak fikri hayata geçirirken yapılması gerekenleri öğrenmenizi sağlar. 
 • Denemekten korkmayın. Yeni fikirleri hayata geçirmek için cesur olun. İlgi duyduğunuz alanlardaki problemleri gözlemleyin. Yenilikçi çözümler geliştirmek için fikirler üretin. Fikrinizi hayata geçirmek için ufak denemeler yapın ve fikri çalıştırın. 
 • Fikirlerinize ve kendinize güvenerek hayata geçirmek için tutkulu olun. İnovatif olmak fikri bulmak ve hayata geçirmektir. Yenilikçi fikirleriniz hayata geçince oluşan etki sizi mutlu edecektir.

 

Öğrenme Çevikliği

Öğrenme çevikliği, değişimin hızı ve pazarın karmaşıklığı doğrultusunda, yeni ya da alışılmadık durumlarda daha verimli bir performans göstermek için öğrendiklerini uygulama becerisidir. 

Yeni öğrendiğimiz teorik ve pratik bilgileri, yaptığımız işi geliştirecek ve işe değer katacak şekilde öğrenme istekliliğimizi ve hayata geçirme becerimizi gösterir.

Öğrenme, hayat boyu gelişimi destekleyen en temel eylemdir. Öğrenme çevikliği ise ihtiyaç ya da istek duyulan bir alanda teorik ve pratik bilgileri hızlıca edinebilme ve uygulayabilme becerisidir.

Öğrenme çevikliği yetkinliği kişinin öğrenme ve gelişime açık olması, bunu bir yaşam tarzına çevirmesi ile kazanılması muhtemel olan yetkinliklerdir.

 

Bu Yetkinlik Neden Önemlidir? 

 • İş dünyasının karmaşıklığına kolayca uyum sağlamayı, dinamiklerin değişken olduğu ortamlarda dayanıklı olmayı ve yenilikçi düşünebilmeyi sağlar.
 • Problem ya da sorunları hızlıca çözüm geliştirmeyi kolaylaştırır. Öğrenme çevikliği yetkinliği araştırma ve bilgi edinme süreçlerini hızlandırır ve problemlere çözüm olacak fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.
 • Teorik olarak öğrendiklerimizi pratikte uygulama ve gerçek hayatta karşılığını hızlıca almak için motive eder.

 

Nasıl Gelişir?

 • Yeni alışkanlıklar edinin. Öğrenme çevikliği kazandıracak alışkanlıklar edinin. Konfor alanınızın dışına çıkacak ama hedefleriniz, kariyeriniz için etkili olabilecek hobiler edinin ya da beceriler kazandıracak aktivitelere katılın. Ayrıca ödüllendirme ve oyunlaştırma modelleri kurgulayarak hızlı öğrenmeyi teşvik edecek alışkanlıklar edinebilirsiniz.
 • Gelişim alanlarınızı – zayıf yönlerinizi tanımlayın. Bu adım, öğrenme çevikliği yetkinliğini geliştirmek için hızlıca aksiyon almanızı sağlayacaktır. Rolünüz ile ilgili hangi beceri setlerini kazanırsanız performansınıza etki edecek ve daha efektif olacaksınız? Bu sorunun cevabı, yeni şeyler öğrenmek için yola çıktığınızda rehberiniz olacaktır.

 

İlişki Kurma

İlişki kurma yetkinliği en temel ifade ile profesyonel (iş) ve/veya sosyal hayatta yeni insanlarla iletişime geçerek ilişki kurabilme becerisini gösterir.

İlişki kurma yetkinliği; organizasyon içinde iş ilişkisini belirleme, başlatma ve her iki taraf adına karşılıklı fayda sağlayacak şekilde ilişkiyi sürdürebilme becerisidir.

Hizmet sunmak ve organizasyonu desteklemek için etkileşimi yönetme becerimizdir.

Eğer başarınız başkalarının desteğine bağlıysa, iyi ilişki kurma bunun için kilit faktörlerdendir. 

 

Bu Yetkinlik Neden Önemlidir? 

 • İlişki kurma yetkinliği, sosyal/iş çevresinde profesyonel gelişimi destekleyecek, profesyonel hedeflere taşıyacak kişilerle tanışma ve ilişki geliştirme fırsatı tanır. Organizasyon içerisinde ise ilişki geliştirebilme becerisi takım arkadaşlarıyla olan iletişimi güçlendirir, efektif iş sonuçları almayı sağlar ve aynı zamanda farklı departmanlardan kişilerle aynı projelerde bulunabilme fırsatını doğurur. 
 • Farklı insanlarla tanışarak bilgi birikimi, deneyimi ve fikirleri paylaşmak yeni insanlarda etki yaratmayı ve onların dikkatini çekmeyi sağlayabilir. İş çevrelerinde yeni tanışılan insanlar tarafından düzenlenen organizasyonlara düşünce lideri olarak davet edilme fırsatı yaratır. 

 

Nasıl Gelişir?

 • İlişki ağınızı geliştirin. Farklı sektör, organizasyon, departman ya da meslekten kişilerle tanışmak iş anlamında ufkunuzu geliştirecek, yeni bakış açıları kazanmanızı sağlayacak ve farklı deneyimler edinmenize de fırsat yaratacaktır. Bununla beraber etkileşimde olduğunuz tüm paydaşlara itibar etmek, iş çevrenizdeki kişilerin değer ve prensiplerinin farkında olmak da bu süreci geliştirmenizi destekleyecektir. 
 • Online platformlarda varlığınızı güçlendirin. Online platformların imkanlarından faydalanın. İlişki kurma yetkinliğinizi ve iletişim becerilerinizi geliştirmenize faydası olacaktır. Sadece iş ilişkileri geliştirmeye yarayacak, insanların online olarak rahatça etkileşime geçebildiği platformlar bu dönemin bize sağladığı en büyük fırsatlardan. Online platformlarda direkt olarak ilişki kuramasanız bile uzmanlık alanınız ya da ilgi duyduğunuz alanlarla ilgili kendi fikirlerinizi yansıttığınız içerikler paylaşarak size faydası olacak, güzel ilişkiler geliştirebileceğiniz insanlarla/topluluklarla tanışabilirsiniz.

 

Yeni iş dünyası düzeninde kendi ideallerini yaratan, hedeflerine ulaşmak isteyen, yola yeni koyulan ya da tecrübeli olan, kendi alanında başarılı olmak isteyen her profesyonel listelediğimiz yetkinliklere ihtiyaç duyacaktır. Kazanılan her yetkinlik farklı faydalar sağlayacak ve kişilerin profesyonel kariyerlerinde en güçlü destekçileri olacaktır. 

 

yekinlikler e-book

 

 

No Comments

Post A Comment