fbpx
 • Liderlik; yönü belirleyen, ekibi bir ideal etrafında birleştiren, aksiyon için harekete geçiren ve sonucun başarılı olmasını sağlayan çok önemli bir y...

 • Kendiliğinden harekete geçme yetkinliği aslında kişinin amaç ya da iş hedeflerini belirlemesi, başarmak için atılması gereken adımları kurgulaması ve ...

 • Figopara’nın Kurucu Ortağı & CEO’su Koray Bahar, Akinon'un İK Direktörü Tuğaçar Susin, Userspots'un Kurucusu Mustafa Dalcı ve Mutlubiev’in İK Direktör...

 • Birçok şirket marka algısını ve itibarını güçlendirmek için dijital iletişim kanallarını aktif olarak kullanıyor. Bazıları marka iletişimini bütünüyle...

 • Yetenek kazanımı, şirketin uzun vadeli stratejisi ve genel büyüme planları dahilinde şirket için doğru yeteneğin farkına varmak, ideal olacak ve en iy...

 • Startuplarda şirket kültürü neden önemli? Organizasyonunuz ürün ve hizmetleri ile pazarda rakiplerinden ayrışabilir. Bu ayrıcalık sizi sektörde farklı...

 • Şirket kültürü, işveren markasını oluşturan, onu güçlü hale getiren en önemli öğelerden biridir. İşveren markası şirketin içerden ve dışardan nasıl al...

 • En basit anlatımla işveren markası, bir şirkette çalışan ya da gelecekteki potansiyel çalışanların o şirketi nasıl algıladığıdır. İşveren markası şirk...

 • İş tanımı ve iş ilanı çoğunlukla karıştırılan, benzer olsa da aslında iki farklı kavram. Bu yazıda tanımları ve özellikleri ile birlikte iş tanımı ile...

 • Çalışan - işveren ilişkisi son yıllarda önemli ölçüde değişime uğradı ve dengeler değişti. İşe alımdaki güç daha önce işveren tarafındayken artık çalı...

 • Yetkinlikler iş hayatında, rol spesifik teknik bilginin dışında işi başarıyla yapmak için ihtiyaç duyulan yetenek, genel tutum ve davranışsal becerile...

 • Biliyoruz ki işe alım dünyası artık çok farklı. Güçlü ve sürekli yenilenen bir yetenek kazanımı stratejisi kurgulamak ise çok önemli. Birçok karmaşık ...

 • Yetenek kazanımı ve işe alım arasındaki kilit farkları infografimizde bulabilirsiniz....

 • Startuplarda işe alım zor, yetenek kazanımı ise daha da zor olabiliyor... Sınırlı kadrolarla hızlı büyümeye çalışan şirketlerin doğru işe alımlarla ba...

 • Yetenek kazanımı ve işe alım arasındaki temelde en önemli fark; işe alımın reaktif olması ve anlık ihtiyaca cevap vermesi, yetenek kazanımının ise pro...

startuplarda yetenek kazanımı

Join our community!