fbpx

Şirket kültürü, işveren markasını oluşturan, onu güçlü hale getiren en önemli öğelerden biridir. İşveren markası şirketin içerden ve dışardan nasıl algılandığını anlatan marka itibarı iken; şirket kültürü, bize şu soruların yanıtlarını verir:...

En basit anlatımla işveren markası, bir şirkette çalışan ya da gelecekteki potansiyel çalışanların o şirketi nasıl algıladığıdır. İşveren markası şirketin çalışanlarına, o şirkette çalışmak isteyenlere ve şirketin işe almak istediği potansiyel çalışanlara karşı ortaya koyduğu marka vaadidir....

Yetkinlikler iş hayatında, rol spesifik teknik bilginin dışında işi başarıyla yapmak için ihtiyaç duyulan yetenek, genel tutum ve davranışsal becerilerdir. Yetkinlikler, görev ve sorumlulukların "NASIL" yapıldığını belirler....

Biliyoruz ki işe alım dünyası artık çok farklı. Güçlü ve sürekli yenilenen bir yetenek kazanımı stratejisi kurgulamak ise çok önemli. Birçok karmaşık aşamadan oluşsa da yetenek kazanımı sürecinin en kritik aşamalarını sizin için 8 adımda özetledik....

Covid-19 dünya çapında bir pandemi olarak ilan edildikten sonra birçok şirketin belirsizliği yönetmek adına aldığı ilk karar uzaktan çalışmaydı. Bunun motive edici bir yan haktan ziyade, çok kısa bir zamanda standart bir çalışma pratiğine dönüşmesiyle uzaktan çalışma ile ilgili yöneticilerin...