fbpx

Covid-19 sürecinde startuplarda öncelikli 5 konu

 

Girişimcilerin bu dönemde yaşadıkları çıkmaz ve var olma çabaları elbette büyük teknoloji şirketlerindeki deneyimden oldukça farklı. Büyük şirketlerde finansal güç, teknoloji, veri, -gitse de yerine kolayca koyabileceği- yetenek varken girişimler bunların her biri için ayrı ayrı mücadele ediyor.

Bu belirsiz kriz döneminde, startuplar için hayatta kalmak sıkı çalışmayı, üretmeyi, zor kararları hızlı bir şekilde alabilmeyi, hızlı adaptasyonu gerektiriyor. Diğer taraftan bu hayatta kalma çabası kurucuları, çalışanları, yatırımcıları, tedarikçileri ve müşterileri ortak sıkıntıda buluşturuyor.

Bu da şu demek: Krizin etkileri, ekosistemin tüm paydaşları için kritik.

 

Peki, bu süreçte startuplar için öncelikli konular nedir?

 

1.Nakit akışı yönetimi: Nakit akışı, birçok startupın yüzleşmek zorunda olduğu en hassas konu. Yatırımcı fonlayabilir, bunu tercih etmeyebilir de. Pozitif senaryoda şirket 12 – 18 ayını öngörebiliyor mu? Bu süre içinde nasıl hayatta kalacak? Bu sorulara cevap ve alınacak aksiyonlar kan kaybını önleyecek, şirket için ilk hayati müdahale olacak.

2.Finansal kaynak bulma: Yatırımcıyı etkilemek ve yatırım bulmak daha zor hale geldi. Yatırımcı açısından bakıldığında kriz döneminde yatırım yapacağı şirketten beklenti ve işin geri dönüşü normal zamanlardan daha da yüksek seviyelerde. Dolayısıyla yatırımcı, yatırım yapmak için temkinli hareket ediyor.

3.Ekip yönetimi/ Liderlik: Şeffaflığa ve güvene dayalı iletişim, empati ve koçluğa dayalı ekip yönetimi, şirket vizyonuna ve değerlerine ekipçe bağlılık yara bandı niteliğinde. Ekibin bu döneme doğru hazırlanması ve adapte olmasının yanı sıra şirket içi yeteneği kaybetmemek, elde tutmak en kritik konulardan biri. Bu dönemde eğer hem performans gösteren hem potansiyel bir çalışandan bahsediyorsak 1 kişi=çok kişi.

4.Fiziksel çalışma ortamına adaptasyon: Startupların beslendikleri network ortamları, kişisel ve sosyal olarak yoğun ve direkt iletişimde bulunabildikleri, yaratıcılıklarının uyarıldığı, senkron iletişim ve karar mekanizmalarının hızlı işlediği, ofis ya da paylaşımlı ofisler -bir süreliğine- yok. Burada ortaya çıkan boşluklar, teknoloji ile uzaktan ve sanal çalışmayla doldurulmaya çalışılıyor. Bu dönemde etkileşim vitamin niteliğinde.

5.İş modelini sürece adapte etme ve pivot edebilme çevikliği: Bu dönemde iş modeli çalışmıyorsa üründe ve iş modelinde önemli değişiklikler yapılabilir, iş modeli pivot edebilir. Var olan müşteriyi elde tutmak ve değişen talebe göre yeni müşteri kazanımı için proaktif olarak yeni değer önerilerinde bulunmak bu dönemde startupların hayatta kalması için kritik hamlelerden biri. Önemli olan kriz zamanında sorunu, ihtiyacı ve talebi iyi okumak, yeniden anlamlandırmak ve zamanında müdahale etmektir. Bu da başarısızlığı engelleme çabasıdır.

 

Bonus:Girişimler krizin işe olan etkilerini yönetmeye ve iş sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer taraftan bazı yöntemlerle bu dönemde ekosistemi canlı tutmaya devam etmekteler… Bunlardan bazıları;

  • Ürün ve servislerini -bir süreliğine- freemium fiyatlama stratejisiyle ücretsiz sunmak
  • Covid-19 ile ilgili yenilikçi teknolojik ürün ve çözümler üzerine çalışmak
  • Startuplarla ilgili olan topluluklar, kuluçka ve ivmelendirme merkezleri ve yatırımcılar ile iletişimde olmak 
  • Online hackathonlara katılmak  
  • Online webinar, podcast ya da soru-cevap oturumları düzenlemek 
  • Erken aşama startuplara mentörlük yapmak
  • Dijitalleşme ve otomasyon danışmanlığı vermek 

 

Özetle; yeni düzende şirketlerin “gerçek gücü” ve öncelikleri:

  • insan odağında; önce çalışanın ruhsal ve bedensel sağlığını, verimliliğini ve şirkete olan bağlılığını korumak;
  • organizasyon odağında; güvene dayalı bir şirket kültürü yaratmak,
  • iş odağında; ise inovasyon ve teknoloji odaklı, çevik, rekabet edebilen, proaktif, yaratıcı ve hızlı adapte olan bir sisteme dönüşmek, bunu geliştirmek ve devam ettirebilmek olacak…

 

Asıl önemli konu ise; bundan sonra bu süreçten daha ağır olabileceğini varsayacağımız benzer durumlarla ilgili nasıl bir yol haritası geliştireceğimizdir.

“Krizi ziyan etmeyin”, aslında her kriz bir fırsattır değerlendirildiğinde…

 

No Comments

Post A Comment