fbpx
iş tanımı- iş ilanı

İş Tanımı ile İş İlanı Arasındaki Kilit Farklar

İş tanımı ile iş ilanı arasındaki kilit farklar nelerdir?

 

İş tanımı ve iş ilanı çoğunlukla karıştırılan, benzer olsa da aslında iki farklı kavram. Bu yazıda tanımları ve özellikleri ile birlikte iş tanımı ile iş ilanı arasındaki kilit farkları ele aldık. 

 

İş tanımı nedir?

 

İş tanımı, bir pozisyon ile ilgili ayrıntılı görev ve sorumlulukları, gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri, istenen eğitim ve deneyim, fiziksel ve zihinsel gereklilikleri, başarı kriterlerini, pozisyonun organizasyon içinde kime bağlı çalıştığını ve çalışma koşullarını içeren şirket içi resmi dokümandır.

 

Ne için yazılır?

 

İş tanımı; spesifik bir işi, işin nasıl yapıldığını, amacını, organizasyonun misyonu ve hedefleriyle ilişkisini detaylandırmak için yazılır.

Bununla beraber unvan ve derece/kademeye göre maaş seviyelerini belirlemek, performans değerlendirme sürecini yönetmek, görev ve sorumlulukları netleştirmek ve yasal mevzuatın gerekliliklerine uygunluk için de kullanılır.

İş tanımı çalışan için kendi pozisyonun detayları için açık bir kaynak oluştururken ayrıca kariyer planlama, eğitim ve gelişim faaliyetlerini belirleme ve pozisyonun yetki alanlarının kontrolü için de kaynak bir dokümandır.

 

Nasıl hazırlanır?

 

1. İnsan kaynakları ekibi (özellikle işe alım, ücretlendirme ve yan haklar ekibi) ve pozisyon için karar vericiler (direkt raporladığı seviye) bu sürece dahil olur.
2. Önce bir işin en etkili şekilde yapılması için gerekli veriler toplanarak iş analizi yapılır. (Pozisyon ile ilgili veriler genellikle çalışan ve ilgili yönetici dinlenerek, gözlemlenerek ve/veya dış kaynaklardan ve araştırmalardan toplanır.)
3. Gerekli deneyim, bilgi, beceri ve yetkinlikler, fiziksel ve çevresel faktörler belirlenir.
4. Önemli görev ve sorumluluklar belirlenir.
5. Tüm veriler belli bir standarda göre organize edilir ve finalize olur.

 

Neleri içerir?

 

Bir iş tanımı genel olarak ana hatlarıyla aşağıdaki maddeleri içerir. 

 • Pozisyonun ismi
 • Pozisyonun amaç ve hedefleri
 • Pozisyonun görev ve sorumlulukları
 • Pozisyonda istenen yetkinlikler
 • Pozisyonun raporlayacağı seviye
 • Varsa direkt raporlayanların sayısı ve seviyesi
 • Hazırlandığı ya da güncellendiği tarih
 • Tam zamanlı, kısmi ya da yarı zamanlı rol olup olmadığı
 • Pozisyonun seviyesi
 • Çalışma ortamının tanımı
 • Fiziksel gerekliliklerin tanımı
 • Seyahat olup olmadığı
 • Eğitim seviyesi
 • Sektör spesifik iş deneyimi
 • Sektör spesifik teknik bilgi
 • Tercih edilen ek eğitim, sertifika, nitelik ve deneyimler

 

♦ İpucu: İş tanımı, işe alım pozisyona uygun aday ararken destekleyici dokümandır.

İş ilanı nedir?

 


Şirketlerin kendi web siteleri ya da kariyer siteleri gibi dijital kanallarda açık rollerine başvuru toplamak ve değerlendirmek için kullanılan öncelikli araçlardan biridir. İşe başvuranları etkilemek, ilgilerini çekmek için hazırlanan bir çeşit reklam ya da duyurudur.

İş ilanı dışarıdaki adaylara yönelik olabileceği gibi içerdeki bir fırsat ve mobiliteyi desteklemek için organizasyonun kendi çalışanlarının başvurabileceği şirket içi ilanlar da olabilir.

 

İş ilanı neleri içermeli?

 

İyi hazırlanmış bir iş ilanı yüksek oranda kaliteli başvuru alımı ve  yetenek kazanımı için çok önemlidir. İş ilanı pozisyonu açıkça tanımlamalı ve istenilen deneyim, bilgi ve nitelikleri içermelidir.

Bir iş ilanı minimumda neleri içermeli?

1. Pozisyonun ismi/unvanı
2. Görev ve sorumlulukların özet listesi
3. Pozisyondan beklentilerin, bilgi, deneyim ve niteliklerin özeti

  • Eğitim bilgisi
  • Sektör bilgisi /deneyimi
  • Benzer rolde deneyim
  • İstenen deneyim yılı
  • İstenilen sertifika ve eğitimler
  • İnsan yönetimi tecrübesi
  • İstenen teknik bilgi
  • İstenen kişilik özellikleri, beceri ve yetkinlikler
  • Tercih sebebi olabilecek, olsa iyi olacak ve/veya olmazsa olmaz beklentiler

4. Şirket ve çalışma kültürü hakkında özet bilgi
5. Lokasyon

Bu maddelerin yanı sıra pozisyonun kime raporladığı, çalışma koşulları, saatleri ve yan haklar ile ilgili de bilgi verilebilir.

♦ İpucu: Adaylar genelde pozisyon ismi ve lokasyona göre arama yaparlar. Bu nedenle pozisyon ismi kolay aratılabilir olmalı, lokasyon bilgisi ise mutlaka doğru seçilmelidir.

 

Etkili bir iş ilanı nasıl yazılır?

 

Bir iş ilanını aşağıdaki soruları sorarak hazırlamak yol gösterici olacaktır:

Yol gösterici 10 soru

1. Aday bu ilana neden başvursun?
2. Ne ilgisini çeker? Cazip olan ne?
3. Bu iş fırsatı adaya ne sunuyor?
4. Neden biz?
5. Beklentilerimiz yeterince açık ve net mi?
6. Çok sayıda ve alakasız değil, çok sayıda ve doğru adayı hedefledim mi?
7. Okuyan, pozisyon ile ilgili heyecan duyar mı?
8. Aradığım yetenek benzer ilanlar arasından bunu fark eder mi? Benim farkım ne?
9. İlan, hem profesyonel hem etkili ve merak uyandıran bir tonda mı yazıldı?
10. İlanı okuyan yeteneğin şirket ve çalışma kültürüyle ilgili nasıl bir hissi olur?

 

Etkili bir ilanın özellikleri nelerdir?

 

Diyelim ki aşağıdaki 5 maddeyi içerecek şekilde ilanı kurguladık:

1. Pozisyon unvanı
2. Görev, sorumluluk ve beklentilerin özeti
3. Kritik nitelik, bilgi, deneyim ve yetkinlikler
4. Şirket ve çalışma kültürü hakkında özet bilgi
5. Lokasyon bilgisi

Peki bu yeterli mi?

Tabii ki bu kadarla sınırlı değil…

Etkili bir ilan hazırlamak istiyorsak bu ilanın aşağıdaki özelliklerde olmasına özen göstermeliyiz:

1. Pozisyon unvanının ilgi çekici olması
2. Pozisyon ile ilgili en ilginç noktaları özetleyen bir özet paragrafın olması
3. Pozisyon ile ilgili kritik anahtar kelimeleri içermesi
4. Resmi bir tondan ziyade ulaşılabilir ve ilgi uyandıran bir tonda yazılması
5. Tutarlı, kolay okunur ve anlaşılır olması
6. Beklentilerden, anlatım şeklinden ve paylaştığı bilgiden şirket ve çalışma kültürü ile ilgili fikir vermesi
7. Şirket, rol ve beklentilerle ile ilgili en ilgi çekici noktaları içermesi
8. Şirket ve pozisyonun cazip olduğu noktalar ve adaya sunduğu avantajlar

♣ Bonus: İyi hazırlanmış bir iş ilanı şirketin profesyonel duruşunu ve yaklaşımını gösterir ki bu da kaliteli başvuru almayı sağlar.

İş ilanı aday deneyiminin başlangıç noktası ve potansiyel çalışanla ilk etkileşim diyebiliriz. Bu sebeple adayın farkındalık, üzerinde düşünme ve ilgilenme evresinde, ilanın pozisyon ve şirketinizle ilgili ilgi uyandırması çok önemli. Sadece direkt yaklaşım ile aday arayışında değilseniz, iş ilanınız ne kadar güçlü ve ilgi çekici ise, o kadar çok sayıda ve yüksek kalitede başvuru almayı başarırsınız. Başvurunun aday dönüşüm oranı yüksek olur.

 

No Comments

Post A Comment