fbpx

İşveren Markası Neden Önemlidir?

İşveren markası nedir?

 

En basit anlatımla işveren markası, bir şirkette çalışan ya da gelecekteki potansiyel çalışanların o şirketi nasıl algıladığıdır. İşveren markası şirketin çalışanlarına, o şirkette çalışmak isteyenlere ve şirketin işe almak istediği potansiyel çalışanlara karşı ortaya koyduğu marka vaadidir.

Her şirketin pazarda ürün ve hizmetleri ile ilgili bir itibarı olduğu gibi işveren olarak da bir itibarı vardır. İşveren olarak itibarı, işveren markasını ifade eder.

 

Şirket kültürünün önemi

 

Çalışanların çoğunun, şirket çalışma kültürüne maaşa göre öncelik verdiği bir dönemdeyiz. Araştırmaya göre, çalışanların %73’ü değerlerini paylaşmayan bir şirkete başvuru yapmıyor (Kaynak: Glassdoor). Bu oranın özellikle dengelerin insan odağında yeniden şekillendiği Covid-19 döneminde artmış olabileceğini söyleyebiliriz.

 

İşveren markasının dijital varlığı

 

Şirketler son yıllarda daha fazla yeteneğin ilgisini çekmek için sosyal kanallardaki varlığıyla farklılaşmaya çalışıyor.

Bununla beraber, işveren markalarını artık dijital kanallarda daha görünür hale getiriyor. Böylelikle, bu kanallarda takipçilerin saygısını ve güvenini kazanacak kadar şeffaf ve güncel kalabilmek önemli hale geliyor.

Bu da şöyle bir algı yaratıyor: şirkette yapılan işler güncel, şirket güvenilir, paylaşılan bilgiler taze ve karşımda kendini sürekli iyileştirmeye çalışan bir yapı var.

♦ İpucu: Web sitesi ve diğer dijital kanallarda doğru konumlanarak, şirketinize doğru yeteneği çekmeyi daha kolay hale getirebilirsiniz.

♣ Bonus: Şirketin de aktif yer aldığı sosyal/iş ağlarda çalışanların paylaştığı, yayınladığı, beğendiği her deneyim – adayın kendi deneyimi, şirketle ilgili haberler, etkinlikler, yenilikler vb.- şirketin marka gücünü artıracak ve gelecekteki potansiyel adayları da olumlu etkileyecektir.

 

Yeni nesil çalışan profili

 

Çalışan profili artık teknoloji ile iç içe, teknoloji meraklısı ve iş arama sürecinde dijital kanallarda daha aktif… İş arayanların çoğu şirket hakkında bilgiyi web sitesi ve sosyal medya kanallarından elde ediyor.

Dolayısıyla teknoloji, şirketlerin bugün ve gelecekteki pazar dinamiklerinde rekabetçi olabilmeleri için de çok kritik. Dönüşen pazar ortamında yenilikçi marka algısı olan şirketler, teknoloji meraklısı adayların odağında olmaya devam edecek.

 

İşveren markası neden önemli?

 

İşveren markasının önemini ortaya koyan kritik noktaları 6 maddede ele aldık.

 

  1. Yeteneği Etkileme, Kazanma & Elde Tutma

 

Şirketin pazardaki ürün ve servislerini bir tarafa koyarsak, güçlü bir işveren marka algısı yaratmak, şirket kültürü oluşturmak ve şirketin bir adaya rakiplerine kıyasla ne sunabileceğini tasarlamak; bir adayın ilgisini çekmek oldukça önemli.

Hatta güçlü bir işveren markası bugünün oldukça rekabetçi olan yetenek pazarını domine etmenizi bile sağlayabilir.

Potansiyel adayın ilgisini çekmenizi sağladığı gibi, içeride olan yeteneği elde tutmanızı da sağlar. Şirket itibarı kötü ya da zayıf olan şirketler iyi adayları çekemeyeceği gibi, iyi olan çalışanların kaybedilmesine de neden olur.

Bir araştırmaya göre “İş arayanların %84’ü, hangi iş ilanına başvuracağına karar verirken, işveren olarak bir şirketin itibarının önemli olduğunu söylüyor.” (Kaynak: TalentNow). Bu nedenle de birçoğu başvuru yapmadan önce şirketin dijital/sosyal kanallardaki profiline bakıyor, inceliyor, takip ediyor.

 ♦ İpucu: Şirketinizin dijital kanallardaki (LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook) profilini çalışan odaklı bir kültür tasarlamak amacıyla kullanabilirsiniz.

 

  1. Daha Etkili ve Az Maliyetli Bir Yetenek Kazanımı Süreci

 

Eğer güçlü bir işveren markanız varsa, yetenek kazanımı sürecinde adayı bulmak ya da etkilemek için fazla zaman harcamaya gerek duymazsınız. İşveren marka algınız, şirketiniz adına konuşacaktır. Böylece aday zaten size gelecektir.

Her geçen gün büyüyen, rekabetçi bir pazarda, doğru yeteneği bulmak ve onu elde tutmak maliyetli bir meseleye dönüşebiliyor. Daha güçlü bir işveren markası olan bir şirketin rakiplerine göre işe aldığı aday başına maliyette ortalama %43 düşüş görülüyor. (Kaynak: LinkedIn) Sağlam bir işveren marka imajınız varsa yetenek kazanımı süreciniz daha az maliyetliolduğu gibi bu süreç için harcamak zorunda olduğunuz zamandan tasarrufederek daha hızlı işe alımlar yapabilirsiniz.

İşveren markanız iyi biliniyorsa, marka itibarı yüksekse ve hakkındaki görüşler pozitifse paralel geçişler ve hatta – uzun vadeli faydaları düşünülerek- daha düşük maaşa geçişler bile söz konusu olabilir.

 

  1. İlgiyi Seçime Dönüştürme

 

Güçlü işveren markası adayın üzerinde düşündüğü fırsatı, ilgiye ve sonrasında seçime dönüştürmek için önemlidir.

Yetenek kazanımı sürecinde adayın bir fırsat hakkında farkındalık, değerlendirme ve ilgilenme evresi vardır. İdeal adayın ise pazarda türlü opsiyonları var. En iyi ve ideal olan aday sadece iş tanımı, pazara sunduğu ürün ve servisleri ile ilgilenmez. Potansiyel aday, şirketin sunduğu fırsatla ilgili farkındalığını zaman içinde güçlü işveren markası, şirketin itibarı, ilgi alanları, ihtiyaçları, değerleri ve istekleriyle şekillendirir. Böylelikle farkındalık ilgiye, ilgi ise seçime dönüşür.

Artık biliyoruz ki; iş arayanlar ne teklif ettiğinizden öte organizasyonunuzun misyonu, vizyonu, değerleri, çalışma ortamı ve çalışanın gerçek değerini anlamaya çalışıp çalışmadığınıza bakıyor.

 ♣ Bonus: Unutmayın; insanlar şirketleri değil, şirketlerin zarar veren çalışma kültürünü terk ediyor.

 

  1. Aday Deneyimi 

 

Çalışan – işveren ilişkisinde son yıllarda dengeler değişti. İşe alımdaki güç daha önce işveren tarafındayken artık çalışan tarafına kaydı ve yetenek kazanımı süreci aday-odaklı bir şekle dönüştü. Özetle; nerede çalışacağını aday seçiyor, işverenine kendisi karar veriyor. Şirketin aday ile olan etkileşimi ve bunu nasıl yönettiğiniz adayın şirketinizle ilgili düşüncelerini iyi ya da kötü olarak belirler. Bu da işveren marka algınıza yansır.

♣ Bonus: Aday deneyimi adayın iş arama süreciyle başlar onboarding sürecine kadar devam eder. Reddedilse ya da süreçte elense dahi, iyi ve değerli hissettiren bir deneyim yaşayan aday dışarıda şirketinizin destekleyicisi olur.

 

  1. Çalışan Bağlılığı

 

Güçlü işveren markası, yüksek çalışan bağlılığı ve düşük iş gücü devir oranı için önemlidir.

Daha güçlü işveren markası olan şirketlerdeki çalışan bağlılığı oranı diğerlerine göre daha yüksektir.

Organizasyonunuzun çalışan odaklı bir şirket markası olma vaadi varsa ve kendini aksiyonlarında da öyle konumlandırma hassasiyetindeyse, çalışan -belki ilk günden- şirket kültürünün gerçek bir parçasına dönüşür. Bu durum; sahiplenmeyi ve sorumluluğu içeren iş çevikliği yetkinliğini besler. Şirketteki iş gücü devir oranını azaltır. Bu da şirketinizle ilgili itibarı destekler. Sürekli aynı rol açıksa ve bir türlü kapanmayan roller varsa, bu döngü bir şekilde potansiyel aday tarafından fark edilir ve şirket için adayı etkilemek artık oldukça zor hale gelebilir.   

Sağlam bir işveren markası çalışanların organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duymasını sağlar. Onları şirketinizi bir marka elçisine dönüştürür. Kabul edelim, böyle bir hissin uyanacağı bir çalışma kültürü her iş arayan adayın hayalidir. Çalışanların yaşayacağı pozitif iş deneyimi, şirketin yetenek kazanımı stratejisini de destekler.

 

  1. Şirket Performansı

 

İşveren markası ile bireysel performans ve buna bağlı olarak şirket performansı arasında bir korelasyon vardır.

Bir şirketin değeri iş gücünün kalitesiyle doğru orantılıdır.

İşine bağlı ve tutkuyla çalışan insanların daha iyi iş sonuçları getirdiğini söyleyebiliriz. Bu da şirket performansını arttıran bir gerçek…

Şirketlerin işveren markasına yatırım yapmasının en önemli nedeni kalifiye iş gücünü organizasyona dahil etmek ve yüksek performans gösteren çalışanı içeride tutmak…

♣ Bonus: Bir işverenin marka stratejisinden beklentileri neler olmalı?

  • İyi tasarlanmış bir yetenek kazanımı süreci
  • Düşük çalışan iş gücü devir oranı
  • Müşteriye sunulan ürün ve hizmetin kalitesi + faydaları
  • İyi iş sonuçları

 

Şu bir gerçek ki; insanlar saygı duydukları, takdir ettikleri, hayran oldukları, çok istedikleri ve kendi değerleri ile eşleştirdikleri şirketlerde çalışmayı seçiyorlar. Mükemmel bir şirket kültürü yaratmak ve iyi bir şirket itibarı oluşturmak, aslında gün sonunda kazançlı çıkacağınız bir iş stratejisinin önemli bir parçası aslında…

 

 

No Comments

Post A Comment