fbpx
Öğrenme Çevikliği Yetkinliği

Öğrenme Çevikliği

Öğrenme Çevikliği

 

Öğrenme çevikliği, değişimin hızı ve pazarın karmaşıklığı doğrultusunda, yeni ya da alışılmadık durumlarda daha verimli bir performans göstermek için öğrendiklerini uygulama becerisidir. 

Yeni öğrendiğimiz teorik ve pratik bilgileri, yaptığımız işi geliştirecek ve işe değer katacak şekilde öğrenme istekliliğimizi ve hayata geçirme becerimizi gösterir.

Öğrenme, hayat boyu gelişimi destekleyen en temel eylemdir. Öğrenme çevikliği ise ihtiyaç ya da istek duyulan bir alanda teorik ve pratik bilgileri hızlıca edinebilme ve uygulayabilme becerisidir.

Öğrenme çevikliği yetkinliği kişinin öğrenme ve gelişime açık olması, bunu bir yaşam tarzına çevirmesi ile kazanılması muhtemel olan yetkinliklerdir.

Yaşam boyu öğrenmeyi kendine yol edinen kişi zihni de  gelişeceği için bilgiyi hızlıca edinebilecek ve depolayabilecektir. Aynı zamanda bilgiyi edinmenin ve uygulamanın daha pratik yollarını keşfedecektir. 

Öğrenme çevikliği yetkinliği kazanan kişi iş hayatında yeniliklere ve değişimlere adapte olmaktan çekinmez. Yaşanan gelişmeleri kabullenip değişiklikleri ve yenilikleri öğrenerek hızlıca sürece entegre olmayı becerebilir.

Özellikle hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinde sınırlı kadrolar ve insan kaynağı ile kurumsal ve büyük organizasyonların aksine kişiler farklı fonksiyonlara ait sorumlulukları da üstlenebiliyor.  Bu tür yapılarda öğrenme çevikliği yetkinliği daha fazla öneme sahip olabiliyor. 

 

Öğrenme çevikliğinin 9 boyutu

 1. Yeni fikir ve çözümlere açık olmak
 2. Hızlı olmak
 3. Deneyim odaklı olmak
 4. Zorlu ortamda risk almak
 5. İletişimde risk almak – Farklı görüşleri rahatça söylemek
 6. Deneyimi işe yansıtmak
 7. Bilgi toplamak
 8. Geri bildirim almak
 9. İşbirliği yapmak

 

Öğrenme çevikliği yetkinliğini için önemli davranış biçimleri

 • Kişisel farkındalık: Zayıf yanlarının farkında olarak gelişime ihtiyaç duymak öğrenme iştahını artırır.
 • Sürekli gelişim isteği: Öğrenme çevikliği kazanmak isteyen kişiler dinamik, esnek ve her türlü koşulu düşünerek gelişim gösterme arzusu içerisinde olurlar.
 • Liderlik özelliği: Öğrenme çevikliği yetkinliği profesyonel hayatta kişileri büyütür, geliştirir ve gelecekte güçlü bir lider adayına dönüştürür.
 • Değerli geri bildirim alabilme: Öğrenme çevikliği bazı işleri daha iyi yapabilmenin yollarını keşfetmek için fırsat tanır. Pozitif ya da negatif geri bildirimler kişinin performansını arttırması ve zayıf taraflarını görebilmesini sağlar ve gelişim için kişiyi tetikler.
 • İnisiyatif alabilme: Öğrenme çevikliği profesyonel hayatta bazı sorumlulukları yüklenmek ve bazı projeleri kişilerden bağımsız hayata geçirmek için teşvik eder.

 

Öğrenme çevikliği yetkinliği neden önemlidir?

Öğrenme çevikliği yetkinliği kişinin büyümesini ve gelişimini hızlandıracaktır. Yeni proje ya da işler için kaygılanmaktan çok cesaretlendirecektir. 

Öğrenme çevikliğinin kişinin sağladığı faydalar; 

 • İş dünyasının karmaşıklığına kolayca uyum sağlamayı, dinamiklerin değişken olduğu ortamlarda dayanıklı olmayı ve yenilikçi düşünebilmeyi sağlar.
 • Bireysel çalışmaya ve yöntem geliştirmeye teşvik eder
 • Kriz anlarını, inisiyatif alarak iyi yönetmeyi sağlar ve başarılı sonuçlar almaya zemin hazırlar.
 • Problem ya da sorunları hızlıca çözüm geliştirmeyi kolaylaştırır. Öğrenme çevikliği yetkinliği araştırma ve bilgi edinme süreçlerini hızlandırır ve problemlere çözüm olacak fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.
 • Bilişsel kavrama gücünü geliştirir.
 • Teorik olarak öğrendiklerimizi pratikte uygulama ve gerçek hayatta karşılığını hızlıca almak için motive eder.
 • Sürekli öğrenme ve gelişime açık olmak gibi iş/sosyal hayat için çok önemli tavırları kazanmayı sağlar.
 • Zorlu durumlarda ya da fırsat anlarında daha hızlı karar vermeyi ve aksiyon almayı sağlar.
 • Risk alabilmeyi, zoru başarmak için niyet etmeyi ve başarısızlıktan korkmamayı öğretir.
 • Öğrenme çevikliği yetkinliği bireysel anlamda gelişimi destekleyen bir beceri iken kurumsal kültürde bir değer olarak kabul edildiğinde dönüşümü destekler, büyümeyi hızlandırır ve gelişimi güçlendirir.
 • Teknolojiyle beraber değişen sektör bazlı trendlere kolayca ayak uydurmayı sağlar.

 

Öğrenme çevikliği nasıl gelişir?

 • Farklı olana açık olun, tartışın, birlikte değerlendirin: İlham kaynağı olabilecek konuları, hikayeleri ve vakaları tartışın. Yaratıcı ve inovatif çözümler geliştirin. Analitik yaklaşımlarla problemlere sistematik çözümler geliştirin. Aksiyon planlarınıza başka teknik ve yaklaşımları dahil edin. Beraber çalıştığınız kişilerin bakış açılarını, görüş ve fikirlerini değerlendirin. 
 • Gelişim alanlarınızı – zayıf yönlerinizi tanımlayın: Bu adım, öğrenme çevikliği yetkinliğini geliştirmek için hızlıca aksiyon almanızı sağlayacaktır. Rolünüz ile ilgili hangi beceri setlerini kazanırsanız performansınıza etki edecek ve daha efektif olacaksınız? Bu sorunun cevabı, yeni şeyler öğrenmek için yola çıktığınızda rehberiniz olacaktır.
 • Yeni alışkanlıklar edinin: Öğrenme çevikliği kazandıracak alışkanlıklar edinin. Konfor alanınızın dışına çıkacak ama hedefleriniz, kariyeriniz için etkili olabilecek hobiler edinin ya da beceriler kazandıracak aktivitelere katılın. Ayrıca ödüllendirme ve oyunlaştırma modelleri kurgulayarak hızlı öğrenmeyi teşvik edecek alışkanlıklar edinebilirsiniz.
 • Gönüllü katılımcı olun: Şirketinizin ya da farklı yapıların toplum adına fayda yaratacak projelerine dahil olun. Yeni projeler yeni bilgiler ve deneyimler edinmek için fırsat yaratacaktır.
 • İşinizle ilgili, hevesli olduğunuz beceriler kazanın: Optimum iş çıktıları almanızda gerekli olmayan fakat yaptığınız işi ve sizi geliştirecek, aynı zamanda ilgi duyduğunuz alanları keşfedin ve bu alanlarla ilgili başlangıç seviyesinde eğitimler alın.
 • Paylaşımcı olun: Öğrenmenin en etkili yöntemlerinin başında öğretmek geliyor. Yeni öğrendiğiniz bilgi ve deneyimi takım arkadaşlarınızla paylaşın ve onların da öğrenmesine aracı olun. Takım arkadaşlarınızla beraber eğitici kaynak paylaşımlarında bulunarak etkileşimli şekilde öğrenmenin ve gelişmenin keyfini çıkarın. Yeni becerileri hızlıca özümseyen insanları motive edin. 

 

Öğrenme çevikliği yetkinliği kazanmanız size kariyerinizde karşınıza çıkan fırsatları daha iyi değerlendirmeniz için cesaretlendiren en güçlü beceriniz olacaktır. Aynı zaman da farklı yapılardaki şirketlerde çalışma, farklı projelerde yer alma ve sürekli gelişim sürecinde en büyük destekçiniz olacaktır.

yekinlikler e-book

No Comments

Post A Comment