fbpx
şirket kültürü

Şirket kültürü nedir? Neden önemlidir?

 

 

Şirket kültürü ile işveren markası arasında nasıl bağ var?

 

Şirket kültürü, işveren markasını oluşturan, onu güçlü hale getiren en önemli öğelerden biridir. İşveren markası şirketin içerden ve dışardan nasıl algılandığını anlatan marka itibarı iken; şirket kültürü, bize şu soruların yanıtlarını verir:

Bu şirkette çalışanlar;

 • Nasıl düşünür?
 • Nasıl hisseder?
 • Nasıl davranır?
 • Hangi değerleri benimser?
 • Nasıl performans gösterir?

 

Güçlü bir işveren markası, yarattığı çalışma kültürü ile aynı doğrultuda olmak zorundadır. Aksi olursa zaten ortada güçlü bir işveren markası yok demektir. Dolayısıyla kültürün – içeriye ve dışarıya – ne dediği ve gerçekte ne olduğu tutarlı olmalıdır.

 

Şirket kültürü nedir?

 

Şirket kültürü, bir organizasyonu tanımlayan ortak değerler, hedefler, davranışlar, ilkeler ve -bir kısmı yazılı, genelde yazılı olmayan- kurallardır.

Aslında bir organizasyondaki çalışanların kolektif davranışlarıdır.Bir organizasyon içindeki insanların birbiriyle nasıl etkileşimde oldukları, birlikte nasıl çalıştıkları, şirket dışındaki dünyayla nasıl etkileşimde oldukları hakkında bize bilgi verir.

Yapılan bir araştırmaya göre; iş hayatındaki liderlerin %82 si kültürün şirket için potansiyel bir rekabet avantajı olduğuna inanıyor. Yine aynı araştırmaya göre yöneticilerin %94’ü ve çalışanların ise %88’i diğerlerinden ayırt edilebilen bir çalışma kültürünün, işin başarısı için önemli olduğuna inanıyor.  

♣ Bonus: Güçlü bir şirket kültürü hem çalışanların hem potansiyel çalışanların ve pazardaki diğer tüm oyuncuların gözünde sizi rakiplerinizden ayırır. Çalışanlarınızın motivasyonu ve bağlılığı için öncelikli unsurlardandır.

 

Şirket kültürü neden önemli? Neden şirket kültürüne yatırım yapılmalı?

 

Önemsendiğiniz bir şirkette mi çalışmak istersiniz? Yoksa önemli hissetmediğiniz ve yaptığınızın değersizleştiği bir şirkette mi? Cevap belli… Peki uzun dönemde hangi şirket türü başarıya ulaşır sizce?

Güçlü kültüre sahip şirketlerde çalışanlar daha mutlu, daha az stresli, daha iyimser, daha işbirlikçi ve işine bağlı hisseder.

Peki şirket kültürü neden önemli?

5 maddede şirket kültürünün önemi:

 

 1. Şirket İmajı

Şirketin içerdeki ve dışarıdaki imajını yansıtır.

Şirket kültürü hem içerdeki çalışana hem de dışarıdaki yetenek pazarına, potansiyel çalışana, müşteriye, tedarikçiye, kısaca sektördeki tüm paydaşlara o şirkette işin nasıl yapıldığını, etkileşimin nasıl olduğunu anlatır.

Şirket kültürü, işveren markanızın önemli bir parçası olarak şirket kimliğinizi ve imajınızı ortaya koyar. İşi nasıl yaptığınız ise herkesin görüp hissedebileceği şekilde görünür olacaktır.  

 

 1. Yetenek Kazanımı

Yetenek pazarındaki en iyi adayların ilgisini çekmeyi ve kolay bir yetenek kazanımı süreci olmasını sağlar.

Şirket kültürü, yeteneğin ilgisini çekmek, onu etkilemek, işe almak ve elde tutmak için en güçlü kaynaklardan bir tanesidir.

Güçlü bir şirket kültürünüz varsa potansiyel yeteneği etkilemek zor olmuyor. Hatta bu bir organizasyona rekabet avantajı kazandırıyor. Artık kuralları değişen yetenek pazarında çalışanlar bir sonraki adımlarında gerçekten sahiplenecekleri ve marka algıları iyi şirketleri tercih ediyor. Bunun ötesinde vizyonunu, hedefini, başarısını paylaşabileceği ve kendi istek ve değerlerine yakın hissettiği organizasyonları seçiyor.

 

 1. Çalışan Bağlılığı

İş gücü devir oranını düşürür, çalışan bağlılığını güçlendirir.

Pozitif ve güçlü bir şirket kültürü yeteneği elde tutmayı sağladığı, iş gücü devir oranını düşürdüğü gibi çalışan bağlılığını da besliyor. İnsanlar iyi davranıldığını deneyimledikleri ve iyi hissettikleri, her gün mutlu işe gidecekleri bir organizasyonun parçası olmak istiyor.

Eğer organizasyona bağlı hissettirirseniz ve kişisel gelişimini desteklerseniz o kişiyi işine bağlı, motive ve performansı yüksek bir çalışana dönüştürürsünüz. Çalışan, ait hissettiği organizasyonda tüm potansiyelini ortaya koymaya çalışacak, hedefi hep beklentilerin ötesine geçmek olacaktır. Aksi olursa çalışan için işinde bir anlam arama, o anlamı bir türlü bulmama, yaptığı işin değerini anlamama, yok sayma, görememe gibi organizasyon için büyük negatif etkileri olan durumları ortaya çıkaracaktır.

♣ Bonus: Aslında denklem çok basit! Kişi yaptığı işte bir değer görmüyorsa anlam bulmuyor, anlam bulmuyorsa ait hissetmiyor, ait hissetmiyorsa belki sadece yapıyor ama asla potansiyelini ortaya koymuyor.

 

 1. İş Birliği ve Hedef Birliği

Ortak hedef doğrultusunda şirket içi iş birliğini geliştirir.

Şirket kültürü çalışanların ortak hedef doğrultusunda birlikte çalışabilmelerini sağlar. Çatışmaları azaltır ya da ortaya çıkmasını önler. Açık ve sağlıklı iletişimin olduğu bir ortam yaratır. Çalışanlar arası sağlıklı, verimli, organizasyonu geliştiren bir etkileşimin olmadığı bir şirket ise iyi iş sonuçları yakalamakta zorlanır.

Şirket kültürünüz aynı resmi gören, daha iyisini hayal eden ve o yolda performansını ortaya koyan çalışanları tek bir çatı altında birleştirebiliyorsa başarıyı da önemli ölçüde garantilemiş demektir.

 

 1. İş Performansı

Şirket performansını arttırır.

Kendini güçlü bir şekilde ortaya koyan ve yaşayan bir kültür ile güçlü şirket performansı arasında bir korelasyon vardır.

Yapılan bir araştırmaya göre,güçlü şirket kültürüne sahip organizasyonların gelirlerinde 4 kat artış görüldüğünü söyleyebiliyoruz. 

Güçlü şirket kültürüne sahip organizasyonların iş gücü performansının yüksek verimlilikte olduğu kanıtlanmış bir gerçek.

Ayrıca organizasyonda ruhsal ve bedensel sağlığı destekleyici adımlar atan şirketlerde çalışanların %89’u çalıştığı şirketi “çalışmak için iyi bir yer” olarak öneriyor.

Çalışanının ruhsal ve bedensel bütünlüğüne ve mutluluğuna yatırım yapan işveren böylelikle daha işine bağlı, motivasyonu ve performansı yüksek ekipler yaratıyor.

Güçlü bir şirket kültürü yaratmak için belli bir formül yok. Herkesin beklentisine uygun bir şirket kültürü yaratmak ise imkânsız. “Bu şirkette işler nasıl yürüyor?” sorusuna ilham veren cevaplar alıyorsanız, değer ve hedeflerinizi paylaşan bir çalışanlardan oluşan bir çalışma kültürü yaratmışsınız demektir. Önemli olan bunu burada bırakmayıp, değer ve hedeflerinizi çalışanlarınızın istek ve beklentileri ile de buluşturabilmeniz…

♣ Bonus:

Güçlü şirket kültürü için 11 öneri;

 1. İşbirliğini destekleyen,
 2. Tanıyan ve takdir eden,
 3. Yeteneği kazanan, elde tutan ve geliştiren,
 4. Büyürken insanı odağına alan, onunla büyüyebileceğini unutmayan,
 5. Çalışanına ve müşterisine değer veren,
 6. Kolay adapte olan,
 7. Hiyerarşi yerine esnek ve networkü besleyen,
 8. Açık iletişimi destekleyen, geri bildirim alan,
 9. Değişeme açık ve sürekli gelişen, gelişirken ise sürekli iyileşen,
 10. Başarıya ilham olan,
 11. Bir amacı ve o amaca ulaşacak azmi olan bir şirket kültürü yaratın…
No Comments

Post A Comment