fbpx
yetkinlik

Startuplarda Kritik 7 Yetkinlik

Startuplarda Kritik 7 Yetkinlik & Yetenek Kazanımı Sürecinde Adaylara Sorulacak Sorular

 

Yetkinlikler iş hayatında, rol spesifik teknik bilginin dışında işi başarıyla yapmak için ihtiyaç duyulan yetenek, genel tutum ve davranışsal becerilerdir. Yetkinlikler, görev ve sorumlulukların “NASIL” yapıldığını belirler.

Bu yazımızda startuplarda yetenek kazanımı sürecinde adayları değerlendirirken ön plana çıkan en kritik 7 yetkinliği ele aldık. Bununla birlikte her bir yetkinlik için iş görüşmelerinde sorulabilecek soru örneklerini de sizlerle paylaştık.

♦ İpucu: Bir aday görüşmesinde 6’dan fazla yetkinliği kullanarak veri toplamak verimli değildir.

 

 1. Hızlı Adapte Olabilme

Beklenmeyen durumlarla baş etme ve değişen çalışma ortamı, iş planları, strateji ve/veya önceliklere odağını kaybetmeden ve hızlıca uyum sağlayarak çalışabilme ve üretme becerisidir. Bu yetkinlikte olan kişiler yeni ortam ve yöntemleri, değişken durumları direnç göstermeden kolaylıkla kabul eder.

Sorular:

 • Yeni bir işe başladığında karşılaştığın en büyük zorluk neydi? Nasıl adapte oldun?
 • Yeni bir ürün, sistem, süreç ya da yeni bir teknolojiyi öğrenmek zorunda olduğun bir zamanı anlatır mısın? Neler yaptın? Ürün, sistem ya da teknolojinin özelliklerini tam anlamıyla öğrenmen ne kadar zamanını aldı?
 • Kontrolünün olmadığı değişken durumlara nasıl uyum gösterdiğini somut bir örnek üzerinden anlatır mısın?
 • Daha önce yapmadığın bir işi yapmak zorunda olduğun bir zamanı anlatır mısın? Ne yaptın? Nasıl yönettin? Ne öğrendin?

 

♦ İpucu: Eğer cevabını alıyorsanız, adaya her bir yetkinlikle ilgili 1 tane soru sormanız yeterli. Eğer ilk soruda bir cevap alamazsanız ya da yeterli değilse, o yetkinlikle ilgili veri sağlayacak ikinci bir soru sorabilirsiniz. Yine cevap alamıyor ya da yetersiz ve alakasız cevaplar alıyorsanız, üçüncü soruyu sormak için düşünün. Aday o yetkinlikte olmayabilir!

 

 1. İnisiyatif Kullanma

Sorumlu olunan işin kalitesini artırmak, sorunları çözmek ve yeni fırsatlar yaratmak için kendisinden beklenmediği halde, kimseden talimat beklemeden ve hem bireysel hem organizasyonel hedeflerle örtüşecek şekilde aksiyon almaktır. Gelecekle ilgili fırsat ve zorluklar karşısında kendi başına harekete geçebilme ve ani değişikliklere karşılık verebilme becerisidir.

Sorular:

 • Gelecekle ilgili bir fırsat ya da olası bir sorunu fark ettiğin bir deneyimini anlatır mısın? Bunu farkettiğinde nasıl bir aksiyon aldın? Nasıl bir sonuç elde ettin?
 • İşte var olan prosedürleri ya da iş yapış şeklini iyileştirmek için inisiyatif aldığın bir durumu anlatır mısın? Başarılı oldun mu? Aynı durum şimdi olsa neyi farklı yapardın?
 • Büyük bir sorunun üstesinden geldiğin bir deneyimini paylaşır mısın? Nasıl bir durum vardı? Neler yaptın? Sonuç ne oldu? Bu sana ne hissettirdi?

 

 1. Hırslı ve Rekabetçi Olma

Yaptığı işe enerji ve tutku getirme ve pazardaki rekabette en iyisini hedefleme becerisidir.

Sorular:

 • Bir konu hakkında kendini nasıl geliştirdiğin ya da performansını nasıl iyileştirdiğin ile ilgili spesifik bir durumu anlatır mısın?
 • Kendine koyduğun çok zor bir hedefi başardığın ve başarınla gurur duyduğun bir anı paylaşır mısın? Bunun için neler yaptın? Sonuç ne oldu?
 • Çalıştığın şirketin hizmet verdiği pazar dinamiklerini ve rakipleri iyi bildiğini ispat eden bir durumu paylaşır mısın? Nasıl aksiyon aldın? Sonuç ne oldu?

 

 1. Tutkulu Olma ve Gücü Kendinden Alma

Ne olursa olsun her işi enerji ve tutkuyla yapma, başkalarına da bu enerjiyi yansıtma halidir. Zor olanı hedefleme ve risk alma; çalışmaya, daha iyiyi yapmayı istemeye ve her zaman beklenenin ötesine geçmeye kendiliğinden istekli olma, önünde engeller de olsa “yapabilirim” tavrıyla hareket etme becerisidir.

Sorular:

 • Kendine koyduğun zor bir hedefi başardığın ve başarınla gurur duyduğun bir anı paylaşır mısın? Hedefi kim belirledi? Hedefe ulaşmak için neler yaptın? Nasıl bir sonuç elde ettin?
 • Ek görev ve sorumluluklar aldığın bir durumu paylaşır mısın?
 • Ekiple birlikte gerçekleştirdiğin ve organizasyonun bütününe hizmet eden bir hedeften bahseder misin?

 

 1. Öğrenme Çevikliği: Gelişime ve Öğrenmeye Açıklık

Yaşanan deneyimden öğrenmeye isteklilik ve öğrenme yeteneğidir. Değişimin hızı ve pazarın karmaşıklığı doğrultusunda, yeni ya da alışılmadık durumlarda daha verimli bir performans göstermek için öğrendiklerini uygulama becerisidir.

Sorular:

 • Bir şeyin değişmek zorunda olduğu bir durumu anlatır mısın? Durumu nasıl yönettin?
 • Çok kısa sürede planlarını değiştirmek zorunda olduğun bir durumu paylaşır mısın? Bu durumdan ne öğrendin?
 • Kişisel bir hedefini gerçekleştirmek için yeni ve yaratıcı bir yaklaşımla aksiyon aldığın bir durumu paylaşır mısın?
 • Orijinal ama pratik fikirlerle iyileştirdiğin bir ürün, hizmet ya da süreçten bahseder misin?

 

 1. İş Çevikliği: İşi Sahiplenme & Sorumluluk

İş çevikliği, derin bir sahiplenme ve sorumluluk hissiyle mazeret belirtmeden gerekeni yapma becerisidir. Verilenin yapılmasının ötesinde burada organizasyonun bütününe yönelik anlama, öğrenme ve zorluklarla baş etme yetisi vardır. Uzun vadede yaratılacak değeri kısa vadeli sonuçlara feda etmeme, sadece kendi ekibi için değil tüm şirketin yararına hareket etme ve hiçbir zaman “bu benim işim değil” demeden işe yaklaşma biçimidir.

Sorular:

 • Ekiple birlikte gerçekleştirdiğin ve organizasyonun bütününe hizmet eden bir hedeften bahseder misin?
 • Bir işte beklenenin ötesine geçtiğin bir durumu paylaşır mısın?
 • Senin sorumluluk alanında olmayan önemli bir işi üstlendiğin bir durumu anlatır mısın? Neden önemliydi? Sonucu ne oldu?
 • Senin çabalarınla hayata geçirilen bir fikir ya da projeyi (sana ait olmayabilir) anlatır mısın? Senin rolün neydi? Sonucunda ne oldu?

 

 1. Multitasking: Çoklu Görev Yönetme

Çok yönlü çalışma becerisi birden çok görev ve sorumluluğu aynı anda yönetme ve dikkatini birinden diğerine sorunsuz verebilme becerisidir.  

Sorular:

 • Aynı anda birçok projeyi etkili bir şekilde yönettiğin bir durumdan bahseder misin?
 • Aynı anda birçok proje ve/veya müşteri ile ilgilenirken iş planını nasıl organize ediyorsun?
 • Hiç birçok işin arasında kendini kaybetmiş hissettin mi? Böyle bir durumda ne yaptın?

 

 

♣ Bonus: Görüşmelerde sorularınızı STAR tekniğine göre kurgulamak işinizi kolaylaştıracaktır. STAR (Situation-Task-Action-Result) 4 kilit kavramdan oluşan kolay ve yapısal bir tekniktir.

Örnek vermek gerekirse;

Ana Soru: İş hayatında karşılaştığın en büyük sorun anlatır mısın?

Destekleyici STAR soruları:

S: Nasıl bir durumdu? Koşullar nasıldı?

T: Görev ve sorumluluğun neydi? Durumun seninle ilgisi neydi? Senden ne yapman istendi? Sorunu çözmek ne kadar önemliydi? Üstesinden gelmek ne kadar zordu?

A: Sorunu çözmek için ne yaptın? Nasıl bir yol izledin? Aksiyonların nelerdi?

R: Sonucu ne oldu? Etkisi ne oldu?

 

♦ İpucu: Merak edin ve sorun. Soruyu sorduktan sonra bırakın aday görüşmeyi akıtsın. Sonra tekrar sorun. Unutmayın, sorular adayı zorlamak için değil aranan role uygun olup olmadığını anlamak için sorulur.

 

Yetenek kazanımı sürecinde, yetkinlikle ilgili sorular adayın spesifik bir durum karşısındaki genel davranış yapısını görmenizi ve somut örnekler üzerinden gelecek performansını öngörebilmenizi sağlar.

Şirketiniz için önemli olan yetkinlikleri belirlemeniz, sizi rakiplerinizden ayıran güçlü yönlerinize yatırım yapmanızı, tüm organizasyonu birleştirecek ortak stratejiler belirlemenizi ve son olarak şirket kültürünüze uygun yetenekleri seçebilmenizi sağlayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment