fbpx
takım çalışması yetkinliği

Takım Çalışması

Takım Çalışması Yetkinliği

 

Takım çalışması yetkinliği çoğu şirketin iş ilanlarında en sık rastladığımız, adaylarda aranan yetkinlikler arasında belki de en popüler olanıdır.

Takım çalışması becerisi çalıştığınız organizasyonun iş çevresinde (organizasyon içi ya da dışı) bulunan diğer kişilerle -müşteri, danışman, takım arkadaşı ya da yönetici- bir amaç doğrultusunda beraber çalışabilme yeteneğini gösterir.

Birçok temel beceriyi içinde barındırsa da iyi bir takım oyuncusu olmanız için gerekli diğer beceriler;

 • İletişim ve ilişki kurma yetkinlikleri
 • Empati yeteneği
 • Gelişmiş sorumluluk duygusu
 • İşbirliği yapabilme becerisi 
 • Şeffaflık
 • Çözüm odaklı olma

 

Gelişmiş bir takım çalışması yetkinliğini, içinde bulunduğunuz organizasyonu hedeflerine götürebileceği gibi bireysel başarınızı da aktive edecektir. 

Takımla uyum içerisinde çalışarak ortak hedeflenen başarıya ulaşmak, işten tatmin olma duygusu yaratacak aynı zaman da çalışma ortamındaki havayı güzelleştirecek ve iyi hissettirecektir.

 

İyi Bir Takımın Oluşum ve Gelişim Aşamaları

Psikolog Bruce Tuckman, 1965 yılında performansı yüksek takım oluşturma ve gelişim sürecini 4 aşama üzerine kurguladığı Tuckman Modelini ortaya koydu. 

Takım çalışması yetkinliğini geliştirmek ya da başarılı bir takım oluşturmak için bilgi sahibi olmanın işinize çok yarayacağı bu modelde bahsedilen 4 aşama;

 • Forming (oluşma) süreci: Bu süreçte takım katılımcıları birbirlerine önyargılı yaklaşır. Birbirlerini gözlemler ve algılamaya çalışır. Birbirleri ile uyuşup uyuşmayacaklarını anlamaya çalışır. Aynı projede yer almaktan dolayı endişe ve heyecan duyar. Nihayetinde ne hissetiklerini bir kenara bırakarak takım liderinin yönlendirmelerini beklerler..
 • Storming (çekişme) süreci: Bu süreçte kişiler çalışma yöntemleri ve fikirleri doğrultusunda birbirleri üzerinde otorite kurmaya çalışırlar ya da birbirleri ile çatışırlar. Bu süreç bazı oturumlarda yüz yüze tartışmalar doğurabilir. Eğer takımdaki kişilerin rollere ve görevleri doğru ve net tanımlanmadıysa, bu süreçte aşırı tepkiler ortaya çıkabilir. 
 • Norming (kuralların belirlenmesi) süreci: Takım üyeleri zamanla bu aşamaya gelir. Bu süreçte otoriteyi tanır ve birbirleri arasındaki ilişkiyi geliştirirler. Takım üyeleri birbirlerini daha iyi tanıdıkları için daha rahat hissederler. Aralarında yapıcı geribildirim alınır/verilir. Artık hepsi aynı amaca kendini adar ve takımı başarıya taşımak için birlikte uyumlu şekilde çalışmaya başlar.
 • Performing (performans gösterme süreci): Takım üyeleri bu aşamda iş akışlarına bağlı kalarak çalışmaya başlar. Herkes kendi potansiyelini performansına yansıtır. Hedefe ulaşmak için dayanışma içerisinde sıkı bir şekilde çalışır.

 

Takım Çalışması Yetkinliği Nasıl Kazanılır?

Şirketinizin iş ilişkisi olduğu herkes ile tanışma fırsatı yakalar ve iş bağlantılarınızı geliştirirseniz, takım oyuncusu olmanın getirilerinin bireysel çalışma yaklaşımından daha fazla olduğunu fark edersiniz.

Küçük takımlarda çalışarak aynı hedefi paylaşma gerçeği, içinde bulunduğunuz büyük organizasyonlar için de geçerlidir. Büyük resme baktığınızda kurumsal hedeflere hizmet eden işleri başarı ile tamamlamak, kişisel başarılarınızı da beraberinde getirecektir.

Takım çalışması yetkinliğini kazandığınızı fark ettiğiniz anda aslında birçok beceriyi de edindiğinizin farkına varırsınız. Eğer sizden iyi bir takım oyuncusu diye bahsedilirse bilin ki aynı zamanda iyi bir iletişimci, empati ve sorumluluk duygusu gelişmiş bir birey ve iş birliği içerisinde çalışabilen bir profesyonel olmuşsunuzdur.

 

Takım Çalışması Yetkinliğimizi Nasıl Geliştiririz?

Takım hedefleriyle örtüşecek bireysel hedeflerin oluşturun: İçinde bulunduğunuz takımın hedeflerini başarı ile tamamlayacağı bazı görevleri kendi potansiyeliniz doğrultusunda hayata geçirin. Bireysel hedefleriniz, takımınızı başarı yolunda hızlandırsın ve güçlendirsin.

Objektif geri bildirimler isteyin: Bazen zayıf yanlarınızı fark etmek zor olabilir. Aynı projede ya da ya da farklı fonksiyonlarda birlikte iş yaptığınız, yorumlarına güvendiğiniz arkadaşlarınızdan geri bildirim isteyin.

Analiz edin: Takım çalışması yetkinliğine sahip olan birini gözlemleyin. Nasıl bir iletişim kuruyor? Nasıl çalışıyor? Takımı ile nasıl etkileşime geçiyor? Bu soruları sorun ve cevapları not alın. Not almakla kalmayın, uygulayın.

Proje odaklı olmayan gruplarda yer alın: Şirket içinde, şirketin kültürünü yansıtan, çalışanları etkileşime sokan organizasyonların düzenlenmesinde rol alın. Bu aynı zamanda eğlenceli olacaktır.

Diğer bir tavsiye, sosyal hayatınızda ilgi alanınızla örtüşen gruplara dahil olun. Dahil olduğunuz toplulukla beraber projeler üretin.

Takım ile birlikte yapılan spor, hobi ya da aktiviteler yapın: Bunun için takım oyununun başarılarını anlatan film ya da belgeselleri izleyebilirsiniz. Ya da takımla birlikte oynanan (futbol gibi) ya da sekronize yapılan (kürek çekmek gibi) sporları tercih edebilirsiniz.

Takım sporları ile ilgili belgesel/film izlemeyi düşünürseniz tavsiyelerimiz;

 • Coach Carter
 • Miracle (efsane)
 • İnvictus (yenilmez)
 • Remember the titans (titanları unutma)
 • Hurricane season (kasırga sezonu)
 • New Generation Queens (belgesel)

 

Takım çalışması yetkinliğini kazanmak aslında iş hayatında kariyerinize gelişim sağlayacak önemli ve olmazsa olmaz yetkinliklerden biridir. Takım çalışmasına inanın ve bireysel hedeflerinizle örtüşecek şekilde çalışma hayatınıza bu inancı yerleştirin.

 

No Comments

Post A Comment