fbpx
yetenek kazanımı-işe alım

Yetenek Kazanımı mı yoksa İşe Alım mı?

 

Yetenek kazanımı mı yoksa işe alım mı?

İkisi arasında bir fark var mı? Benzerlikleri ve farkları nedir?

 

Yetenek kazanımı ve işe alım arasındaki temelde en önemli fark; işe alımın reaktif olması ve anlık ihtiyaca cevap vermesi, yetenek kazanımının ise proaktif ve devam eden bir süreç olmasıdır.

Farkın daha net anlaşılabilmesi için şöyle soralım:

Şirket içinde açık rolleri/ boş kadroları doldurmak için mi aday arayışındasın?

Yoksa;

Daha büyük bir strateji ve amaç ortaya koyarak şirket içi inovasyonu destekleyecek ve büyümeye katkısı olacak adaylara mı bakıyorsun?

En nihayetinde her ikisinde de amaç boş rolü doldurmak olsa da birinde ihtiyacı hızlıca doldurmak var, diğerinde ise uzun vadeli plana hizmet eden ve kazanan bir şirket kültürü yaratmayı amaçlayan bir bakış açısı var.

Kısacası; işe alım uzmanları boş rolleri/kadroları doldururken, yetenek kazanımı uzmanları ise şirketin halihazırdaki stratejisi ile uyumlu olabilecek uzmanlara, gelecek liderlere ve yeteneklere bakarlar.

Yetenek kazanımı departmanları kısa vadeli çalışan ihtiyacındansa daha çok şirketin uzun vadeli insan kaynağı planlamasına odaklanırlar. İşin daha çok strateji tarafındadırlar.

Ayrıca bu ekipler ilk başvurudan iş teklifine kadar süreçteki aday deneyiminden sorumlu olmakla birlikte, işveren markasını geliştirmekten ve potansiyel adaylara markanın iletişimini yapmaktan da sorumludur. İşveren markası adaylara şirket kültürü, itibarı, rakiplerden ayrışan önemli farklılıklarınız, ürün ve servisleriniz ile ilgili bir fikir verir.

 

Ne zaman işe alım yaparız?

İşe alım boş olan, boşalan ya da yeni açılan kadroları acil ve hızlıca doldurmak ile ilgilidir. Burada işe alınacak kişinin görev tanımı bellidir, istenen deneyim ve beklenen yetkinliklerle ilgili net bir fikir vardır. İşte bu noktada odak, şirketin o anki ihtiyaçlarına yöneliktir.

Bu süreçte, “Bu aday, kendisinden istediğimiz işi yapabilir mi?”, “Bu işte performans gösterebilir mi?”, “İstediğimiz görev ve sorumlulukları en iyi şekilde hangi aday yapabilir?”  gibi sorular sorarız.

 

Ne zaman yetenek kazanımına ihtiyaç duyarız?

Yetenek kazanımı, şirket için doğru yeteneğin farkına varmak ve en iyi performans gösterecek, şirket stratejisi ve kültürüne uygun, işe bağlı ve motive olacak adayları etkilemek, organizasyona dahil etmekle ilgilidir. 

Burada uzun vadeli insan kaynakları stratejisi, şirketin genel büyüme planlarıyla bağlantılıdır. Bu süreçte artık, “Dışarıdaki yeteneğe nasıl ulaşırız?”, “Onu nasıl etkileriz?”, “Şirket için ideal olan adaya ne sunabiliriz?”, “Kariyer beklentisini nasıl karşılarız?” sorularını sorarız. 

Özetle; yetenek kazanımı, geleneksel işe alımdaki taktiksel yaklaşımın ötesine geçerek çalışanın gerçek değerini anlamaya çalışır. İşe alımda aday filtrelerken “acaba şirket için doğru aday mı?” diye bakılır. Yetenek kazanımı ise, potansiyel adayı “burası senin ve kariyerin için doğru şirket” olduğunu konusunda ikna etmektir.

Her ne kadar aynı terimler olarak kullanılsa da ikisi ayrı konseptlerdir. Yetenek kazanımı, işe alımı kapsar.

YETENEK KAZANIMIİŞE ALIM
Uzun vadeli planlama ve stratejiKısa vadeli ihtiyaca yönelik
ProaktifReaktif
Devam eden bir süreçAnlık ve belli bir süre içinde
Hem hızlı hem gelecek yetenek ihtiyacına yönelikAcil ihtiyaca yönelik
Devam eden bir döngüDüz bir süreç
Süreç adımları:
1. Aday Arama, bulma, mülakat yapma, değerlendirme, seçme ve yerleştirme
2. Yeteneği işe alma, sonrasında geliştirme ve elde tutma amacına yönelik işveren markası ile pazarlama misyonu ve etkili kurumsal mesaj içeriği
3. Potansiyel adaylarla ilişki geliştirme ve network
4. İş gücü segmentasyonu
5. Metrik ve analitikler
Süreç adımları:
1. Aday arama, bulma, mülakat yapma, değerlendirme, seçme ve yerleştirme
Öncelik: Kalite
Zaman ve maliyet ikinci planda olabilir
Öncelik: Zaman ve Maliyet
Kalite ikinci planda olabilir
CV’nin ötesinde yetkinlik, beceri, bilişsel kabiliyet, değer ve potansiyele bakar
Doğru adayı hem bugün hem gelecekteki pozisyonlar için arar
CV’ye, sektör deneyimine ve eğitim geçmişine bakar
Doğru adayı bugün için arar

 

İşe alım ve yetenek kazanımı arasındaki farkları bilmek, ihtiyaç ve hedeflerinize hangi yaklaşımın en uygun olacağını anlamanızı sağlayacaktır. Ayrıca etkili bir yetenek kazanımı sürecinde şirket için en iyi yeteneği belirlemek, hedeflemek, etkilemek ve işe almak adına -tüm departmanlarda- şirketin ana hedef ve stratejileriyle uyum çok önemlidir.

No Comments

Post A Comment